Làm Thế Nào Để Kích Hoạt Trueconf Terminal Pro

Với TrueConf Terminal Pro, phiên bản trả tiền mạnh hơn của TrueConf Terminal , bạn sẽ có được:

  • Hỗ trợ vai trò người dùng so với phiên bản miễn phí, nơi tất cả người dùng được cấp quyền truy cập quản trị viên đến thiết bị đầu cuối.
  • Không có watermark “TrueConf Terminal Free” trên video.

Trueconf terminal pro

Để kích hoạt phiên bản Pro, hãy chuyển đến tab Cài đặt trong bảng điều khiển Thiết bị đầu cuối TrueConf. Nhấp vào liên kết Mua kết nối TrueConf Terminal Pro . Trong cửa sổ mở ra, bấm nút Tạo ra Phần cứng :

Lưu tập tin được tạo ra vào máy tính của bạn và gửi nó đến phòng bán hàng của chúng tôi tại trueconf@haproinfo.vn . Vui lòng cung cấp thông tin sau trong email của bạn:

  • Đối với quản trị viên TrueConf Server: 5 ký tự đầu tiên của khóa đăng ký của bạn.
  • Đối với người dùng Trực tuyến TrueConf: ID của bạn về TrueConf hoặc tên nhóm công ty.

Chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng trong cùng một ngày làm việc. Sau khi bạn nhận được một tệp giấy phép, hãy lưu nó vào máy tính của bạn.

Mở lại bảng điều khiển của TrueConf Terminal, tiếp tục hộp thoại kích hoạt, nhấp vào nút Kích hoạt Giấy phép và duyệt đến tệp giấy phép mà bạn đã nhận được.

Chúc mừng, giấy phép của bạn đã được kích hoạt!

Bạn cũng có thể đăng ký sử dụng TrueConf Terminal. Để làm điều đó, chỉ cần ping chúng tôi qua chat trực tiếp trên trang web của chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi yêu cầu sử dụng mẫu bên dưới: