Sự kết hợp giữa TrueConf Server và Slack App Directory

Thông báo chính thức từ phần mềm Trueconf Server về việc tích hợp Slack.

trueconf server và slack

 

TrueConf Server đã được chấp thuận trong Slack App Directory! Bắt đầu từ phiên bản 4.3.8, chúng tôi đã bổ sung khả năng tích hợp Slack vào TrueConf Server. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng bắt đầu các hội nghị, cả riêng tư lẫn công cộng, ngay trên  Slack của bạn.

Trước đây, chúng tôi đã gửi một hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập tích hợp Slack trong blog của chúng tôi và làm một video hướng dẫn rõ ràng . Hãy xem kĩ video để có thể tiến hành 1 cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nếu bạn đã làm đúng, sau khi cài đặt, máy chủ TrueConf của bạn được kết hợp với Slack và bạn có thể sử dụng một số lệnh để bắt đầu hội thảo video:

/ Trueconf – khởi chạy hội nghị nội bộ chỉ dành cho người dùng máy chủ TrueConf. Để mời tất cả các thành viên trong kênh của bạn tham dự hội nghị nhóm thông qua các ứng dụng Client của họ, bấm “Call everybody”.

Lưu ý: Đảm bảo người dùng được mời tham gia hội nghị trực tuyến trong ứng dụng Client TrueConf và ứng dụng Slack và các email của họ trên máy chủ TrueConf và Slack phù hợp.

trueconf và slack 2

/ Trueconf_webinar – khởi động hội nghị công cộng hoặc hội thảo trên web cho người dùng và khách hàng của TrueConf Server hoặc người dùng bên ngoài. Bằng cách nhấp vào “Tham gia hội nghị”, bạn sẽ tới trang web nơi bạn có thể tham gia hội nghị bằng trình duyệt (thông qua WebRTC), ứng dụng khách hàng TrueConf tạm thời cho hệ điều hành của bạn hoặc điểm cuối hội nghị truyền hình hiện tại trong phòng họp của bạn.

Bạn được tự do gửi liên kết này tới tất cả khách hàng theo bất kỳ cách nào phù hợp với bạn. Danh sách người dùng webinar không giới hạn ở kênh Slack của bạn. Tuy nhiên chức năng này chỉ có sẵn sau khi mua một phần mở rộng bổ sung cho máy chủ TrueConf của bạn.

Tìm hiểu thêm về các tính năng mới của TrueConf Server 4.3.8 trong bài đăng blog của chúng tôi.