Update phiên bản 1.0.6 của Trueconf cho Linux

Chúng tôi tự hào giới thiệu phiên bản mới nhất của ứng dụng  TrueConf client cho hệ điều hành trên Linux. TrueConf cho Linux phiên bản 1.0.6 hỗ trợ  hiển thị avatar trong Address Book.

Các tính năng mới trong TrueConf cho Linux 1.0.6:

phien-ban-1.0.6-cua-trueconf-client-cho-linux

Avatar hiển thị trong trang danh bạ

– Hiển thị avatar người dùng  trong Address Book của ứng dụng.
– Hỗ trợ bởi nhà phân phối ALT Linux.
Những thay đổi trong TrueConf cho Linux 1.0.6:

– Nếu chế độ xem thay đổi từ compact bình thường và ngược lại, các văn bản của đoạn tin nhắn chưa được gửi đi sẽ được đặt ở đoạn đầu của văn bản.
– Con trỏ được hiển thị đúng đoạn đầu vào văn bản.
– Bây giờ các ứng dụng hỗ trợ được hạn chế bởi người quản trị máy chủ hội nghị truyền hình trong các nhóm tab của các công cụ Web Manager.
– Nếu Host của máy chủ bị chặn trong quá trình diễn ra hội nghị, thì hội nghị vẫn sẽ tiếp tục với tất cả những phòng họp còn lại.
– Tăng cường sự hợp tác của  các trung tâm thông báo của hệ điều hành.
– Tất cả những thay đổi trong sổ địa chỉ được lưu nếu các ứng dụng khởi động lại.
– Cải thiện sự ổn định hiệu suất của các ứng dụng.
Bắt đầu từ phiên bản này, TrueConf cho người dùng Linux có thể cài đặt các ứng dụng trên ALT Linux . Chúng tôi mới nhận được sự hỗ trợ từ ALT Linux, do đó, chúng tôi thông báo ngay tới người dùng cơ hội để thực hiện các giải pháp cho hệ điều hành này một cách tốt hơn.

Leave a Reply