Lựa chọn Micro hội nghị truyền hình- Speakerphone phù hợp với nhu cầu

Phoenix-Duet-Quatro-MT304

Việc lựa chọn được đúng chủng loại micro Hội nghị truyền hình đảm bảo chất lượng âm thanh là vô cùng cần thiết.  Mục đích quan trọng nhất của các cuộc hội thảo, hội nghị, cuộc họp, giao ban…là trao đổi thông tin được dễ dàng, đúng lúc và kịp thời. Nhưng khi âm thanh […]