Download ứng dụng họp trực tuyến

Hội nghị truyền hình cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và tổ chức cỡ lớn.   Skype cho Mac 7.2 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet   Phát hành: Skype Skype cho Mac là phần mềm gọi điện miễn phí, cho phép bạn thực hiện cuộc gọi tới bất cứ nơi nào trên thế […]