Trueconf phiên bản mới dành cho Android- Hãy trở thành Tester

Bạn có muốn trở thành Tester với Trueconf phiên bản mới của chúng tôi? Hãy góp phần tạo nên 1 phần mềm hội nghị truyền hình hoàn hảo theo ý bạn.

Bạn đang sử dụng Trueconf? Bạn đang sử dụng  Hệ điều hành  Android 6.0 trở lên? Bây giờ  là thời gian để bạn trở thành một TrueConf Beta Tester!

Một phiên bản mới của TrueConf 1.3 cho Android hỗ trợ Android 6 + đã ra đời! Hôm nay chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với một cơ hội duy nhất để trở thành một NGƯỜI thử nghiệm  cho TrueConf beta và là người đầu tiên thử phiên bản ứng dụng mới của chúng tôi!

Trueconf-phien-ban-cho-android-6.0+

Trueconf phiên bản beta dành cho Android 6.0 trở lên

Join nhóm thử nghiệm beta của chúng tôi tại Google+:  cho phép lắp đặt TrueConf 1,3 trong Google Play Store. Nhóm này được kiểm duyệt, nhưng chúng tôi sẽ xem xét  kịp thời tất cả các lời đề nghị tham gia.

Hãy sử dụng cơ hội này để trở thành 1 trong những người góp phần tạo nên phiên bản phần mềm hội nghị truyền hình hoàn hảo. Chỉ bằng cách tăng cường sử dụng TrueConf phiên bản beta -tận hưởng các tính năng mới và các chức năng bổ sung .

Tham gia TrueConf Beta Testers! 

Nếu có bất kỳ vấn đề khó khăn gì trong việc trải nghiệm sản phẩm, hãy Phản hồi  lại cho chúng tôi. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi phát triển!

Chú thích: Phiên bản mới của TrueConf 1.3 tập trung  đến khả năng tương thích tối đa với các thiết bị Android 6.0+ khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn mở cửa cho tất cả các lời đề nghị khác nhau.