Update TrueConf SDK 1.1 dành cho Windows

SDK update

Hôm nay chúng tôi rất vui khi được cập nhật TrueConf SDK 1.1 dành cho Windows, thư viện của chúng tôi dành cho các nhà phát triển. Bạn là người dùng Trueconf? Bạn đã biết về cổng thông tin dành cho nhà phát triển đặc biệt của chúng tôi chưa? Cổng TT nhằm cung cấp để thêm […]