Giải pháp hội nghị truyền hình hợp tác giữa Trueconf và CDNvideo- Bước đột phá mới của Trueconf

trueconf hợp tác CND video

TrueConf hợp tác với CDNvideo nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nội dung CIS hàng đầu, vừa giới thiệu giải pháp hợp tác mới cho phép hội nghị video TrueConf được phát sóng tự động tới hàng ngàn người dùng. Tiếp tục theo đuổi mục tiêu 2018 với nhiều đột phá mới, Trueconf tiếp tục đưa […]