Haproinfo tham dự hội chợ công nghệ IT Techmart 2018

cat bang khai mac hoi cho cong nghe it techmart 2018

Sáng ngày 16/5/2018, hội chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Công nghệ Thông tin ( IT Techmart  2018) đã  được khai mạc; tại sàn Giao dịch công nghệ, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Haproinfo là doanh nghiệp  tham gia với nhiều sản phẩm và công nghệ, giải pháp […]