TrueConf 1.9 cho iOS: Nhóm người dùng và tìm kiếm trò chuyện

Nhóm TrueConf đang làm việc chăm chỉ để cải thiện các ứng dụng khách cho iOS! Trong phiên bản mới Trueconf 1.9,  bạn có thể xem các nhóm người dùng trong sổ địa chỉ của bạn, tìm kiếm lịch sử tin nhắn của bạn và tự động chuyển sang chế độ rảnh tay. Ứng dụng […]