Tại sao bạn cần UDP Multicast trong hội nghị truyền hình?

Khi bạn kích hoạt UDP Multicast cho cuộc họp ảo trong giao diện web TrueConf Server, các dòng video sẽ được truyền trực tiếp từ Speaker client tới  ứng dụng của người nghe mà không qua Server. Đọc thêm các bài viết : Hướng dẫn sử dụng Trueconf Nó được thực hiện bởi cơ chế UDP Multicast […]