Xu thế hội nghị truyền hình mới 3D video conferencing

trueconf server cập nhật giao diện mới

Trước khi nói về xu hướng Video Conferencing được thiết lập về cảnh quan của hội nghị truyền hình vào năm 2016. Chúng ta cần xem lại định nghĩa của nó “Video Conferencing là tập hợp các công nghệ và quy trình cho phép các bên phân tán truyền thông bằng cách sử dụng các […]